KAUPANVAHVISTAJAN VALTUUDET

Minulla on kaupanvahvistajan valtuudet. Kun olet myymässä, vaihtamassa tai lahjoittamassa kiinteistöä tarvitset kaupanvahvistajan vahvistamaan kaupan, jotta kauppa on sitova. Myös esisopimus vaatii kaupanvahvistajan vahvistuksen. Ennen kuin kaupanvahvistaja todistaa luovutuksen, hänen on tarkastettava osapuolten henkilöllisyys ja se, että luovutuskirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset. Allekirjoitushetkellä osapuolten on voitava todistaa henkilöllisyytensä.

Autan myös luovutuskirjojen laadinnassa ja kiinteistöluovutukseen liittyvien asiakirjojen hankinnassa. Minulta saa neuvoa lainhuudon hakemiseen, varainsiirtoveron maksamiseen ja kiinnitysten hakemiseen.


Kaupanvahvistajan tunnukseni:
Matti Perälä
Maanmittauslaitoksen määräämä Kaupanvahvistajan tunnus: 402000/354


Kaupanvahvistajan palkkio
Kaupanvahvistaja perii kaupanvahvistuksesta 120 euroa. Jos luovutus osapuolten pyynnöstä tapahtuu muualla kuin Mikkelin keskustan alueella, kaupanvahvistaja voi periä korvausta matkakustannuksistaan.

KIINTEISTÖKAUPASSA KAUPANVAHVISTAJAN ON AINA VAHVISTETTAVA KAUPPA.